Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13499/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81561

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13499/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81561

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2019 14:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13499/07-06-2019 για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση ενός (1)  ατόμου ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού  Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογία επί τόπου αναπρογραμματιζόμενης λογικής, Field Programmable Gate Array (FPGA), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «"CMBR - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων", Υποέργο (5) «Πολυτεχνείο Κρήτης - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR»», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81561, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Δόλλα Απόστολο.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00μμ.
  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073
  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια 

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%A6%CE%A1469%CE%926%CE%9D-6%CE%99%CE%9B 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012