Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίας Τσισκάκη, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-06-2019 15:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:        ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΣΚΑΚΗ

  Αριθμός Μητρώου:    2015019011

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:         Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων ελκυστικότητας επιστημονικών συνεδρίων

  Τίτλος στα Αγγλικά: An analysis of the factors affecting the attractiveness of scientific conferences

   

  ​​​​​​​Επιτροπή:

  Επιβλέπων:                Δρ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης  

  Πρώτο Μέλος:  Δρ. Μιχάλης ∆ούμπος

  Δεύτερο Μέλος: Δρ.  Ευάγγελος Γρηγορούδης

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων ελκυστικότητας επιστημονικών συνεδρίων που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες κατά την απόφαση συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους σχεδιασμού στρατηγικής ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. Επιπλέον η καλύτερη κατανόηση των κίνητρων, και των παραγόντων που επηρεάζουν τους δυνητικούς συμμετέχοντες, θετικά ή ανασταλτικά, κατά την απόφαση συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο θα βοηθήσει την οργανωτική επιτροπή του να σχεδιάσει καλύτερα προγράμματα συνεδρίων που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων. Τέλος, η αύξηση συμμετοχής στο συνέδριο θα μειώσει το συνολικό κόστος των συνεδρίων και θα επιτρέψει στους οργανισμούς να αυξήσουν το κέρδος από τη συμμετοχή στο συνέδριο.

  Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα συμμετοχής, ακαδημαϊκά συνεδρία, παράγοντες ελκυστικότητας

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

  The purpose of this study is to analyze the determinants of the attractiveness of scientific conferences that affect participants in the decision to attend scientific conferences. The results of the study will help conference planners to develop strategic plans for conference tourism. In addition, better understanding of the motives and factors affecting potential participants, whether positive or inhibiting, when deciding to participate in a scientific conference, will help its organizing committee to design conferences that best meet the needs and preferences of the participants. Finally, increasing conference attendance will reduce the total cost of the conference and allow organizations to increase profits.

  Keywords: incentives, scientific conferences, attractiveness factors

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/6/2019

  Ώρα:12:00

   

  ΧώροςΕξέτασης

  Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Κτίριο:       Δ5 - ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΔ, Δ5.007


  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 14/06/2019 12:00
  Λήξη: 14/06/2019 12:30


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012