Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 10624/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.ε. 81745

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 10624/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.ε. 81745

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-06-2019 10:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη 1 ατόμου πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area -INNOVAGRO-ADRION 613», Κ.Ε. 81745 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Γρηγορούδη Ευάγγελο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D9%CE%91469%CE%926%CE%9D-77%CE%91 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012