Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σαριβουγιούκα Γεωργίας, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-07-2019 13:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:               Σαριβουγιούκα Γεωργία

  Αριθμός Μητρώου: 2011010118

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη αντοχής και καταπόνησης μικρών ανεμογεννητριών

  Τίτλος στα Αγγλικά: Strength and fatigue analysis of  small wind turbines

   

  ​​​​​​​ Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Σταυρουλάκης Γεώργιος

  Πρώτο Μέλος:           Αντωνιάδης Αριστομένης

  Δεύτερο Μέλος: Μαρινάκης Ιωάννης

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:      Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την επιρροή των φυσικών δυναμικών χαρακτηριστικών (ιδιοσυχνότητες και οι ιδιομορφές) μιας κατασκευής στον σχεδιασμό της. Για τον σκοπό αυτό μελετάται μια τυπική ανεμογεννήτρια. Η μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών είναι μείζονος σημασίας για το υπό εξέταση σύστημα (κατασκευή), καθώς και τα δυο είναι χρήσιμα για την κατασκευη ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Επίσης, οι ιδιοσυχνότητες μας πληροφορούν για τα σημεία μέγιστης απορρόφησης ενέργειας του συστήματός και ως εκ τούτου αποτελούν την πρώτη σημαντική ιδιότητα. Αντίστοιχα, οι ιδιομορφές μας πληροφορούν για τη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της κατασκευής και της κατανομής της διεγείρουσας δύναμης που δέχεται το σύστημά μας, δηλαδή η ανεμογεννήτρια. Στην παρούσα εργασία, τα παραπάνω χαρακτηριστικά μελετώνται για τα φτερά της ανεμογεννήτριας, καθώς εκεί υπάρχει και η μεγαλύτερη δύναμη και συνεπώς η μεγαλύτερη καταπόνηση της κατασκευής. Η αναλυσή γίνεται με χρήση του προγράμματος SolidWorks.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  This diploma thesis aims at highlighting the influence of the natural dynamic characteristics (eigenfrequencies and modalities) of a construction in its design. For this purpose, a typical wind turbine is being studied. The study of these features is of major importance for the system under consideration, as both are useful for the construction of a suitable control system. Also, our eigenfrequencies inform us about the maximum energy absorption points of the system and therefore are the first important property. Correspondingly, we learn about the correlation between the deformation of the structure and the distribution of the exciting force that our system receives, that is, the wind turbine. In the present study, the above features are studied for the wings of the wind turbine, as there is the greater force and hence the greater stress of the structure. The breakdown is done using the SolidWorks program

   

  ​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 02/08/2019

  Ώρα:    10:00

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Μεταπτυχιακών μαθημάτων ΜΠΔ

  Κτίριο:                   Δ3

   

   


  Τόπος:
  Έναρξη: 02/08/2019 10:00
  Λήξη: 02/08/2019 10:30


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012