Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση παλιρροιγράφου SBE 26 Plus της Σχολής ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-08-2019 10:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την συντήρηση παλιρροιγράφου SBE 26 Plus, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την 04-09-2019 και ώρα 12.00.μ.μ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012