Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 18361/2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε.81594

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 18361/2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε.81594

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-09-2019 15:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 18361/01-08-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός ατόμου πτυχιούχου στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Οικονομικές Επιστήμες ή την Τραπεζική & Χρηματοοικονομική με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση Έρευνας και Διδακτορικών Προγραμμάτων στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική σε Ινδονησιακά Πανεπιστήμια / OPTImizing Research and Doctoral Programs in BANKing and Finance in Indonesian Universities - OPTBANK», Κ.Ε. 81594 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Ζοπουνίδη Κων/νο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%96%CE%A1469%CE%926%CE%9D-%CE%95%CE%926 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012