Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Σχολή ΜΗΠΕΡ)

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-09-2019 13:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 06-09-2019 13:35

  Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στα επιστημονικά πεδία που ορίστηκαν από την ως άνω Σχολή, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου 82106 και επιστημονικά υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012