Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Κας Μπαχά Μαρίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-09-2019 15:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Θέμα:
  Σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου και επέκταση υπαίθριας εκμετάλλευσης σε λατομείο στην Β. Ελλάδα

  Title:
  Designing three-dimensional model and expansion of surface mining quarry in N. Greece

  Συμβουλευτική Επιτροπή:
  Εξαδάκτυλος Γ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
  Γαλετάκης Μ. Καθηγητής
  Σαράτσης Γ. ΕΔΙΠ

  Περίληψη
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου για την επέκταση της υπαίθριας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη γεωλογία και στη γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής μελέτης . Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, στις διαφορετικές μεθόδους που υπάρχουν, αλλά και στην τεχνική ορολογία που συνδέεται με αυτές. Επίσης γίνεται λόγος για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις μαρμάρου, καθώς και τα στάδια που πραγματοποιούνται για την εξόρυξη, τη φόρτωση και τη μεταφορά του. Στο τρίτο τμήμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύεται λεπτομερώς η σχεδιαστική διαδικασία δημιουργίας του κοιτασματολογικού μοντέλου από προ υπάρχουσες τομές. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η πραγματοποίηση εκ νέου σχεδιασμού για την επέκταση της εκμετάλλευσης. Επιπρόσθετα, έγινε ο προσδιορισμός άγνωστου κοιτασματολογικά τμήματος του λατομικού χώρου με την βοήθεια γεωτρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο λατομικό χώρο. Τέλος στο παράρτημα δίνονται διαφορετικές απεικονίσεις των σταδίων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημιουργία του τελικού τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου.

   


  Τόπος: Μ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.213, Εργαστήριο Μελέτης Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων
  Έναρξη: 18/09/2019 11:00
  Λήξη: 18/09/2019 12:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012