Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 17225/2019 συν. διαγωνισμού Κ.Ε. 81560

  • 1
  • Συντάχθηκε 02-10-2019 09:10 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17225/19-07-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκών του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, INVALOR» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81560


    Συνημμένα:

  • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012