Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Αναστασιας Φιλη, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-10-2019 10:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:   …………Αναστασια Φιλη……………………………

  Αριθμός Μητρώου:              …………2016019021……………………………

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:            ……Ενεργειακη αειφορια Ευρωπαϊκων χωρων με ασαφη λογικη…………………………………

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων:     ………Δρ. Βασιλειος Κουικογλου………………………………

  Πρώτο Μέλος:            ………Δρ. Ευαγγελος Γρηγορουδης………………………………

  Δεύτερο Μέλος:          ………Δρ. Σπυρος Παπαευθυμιου…………….………….……

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:            ……… Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι να γίνει εκτίμηση της εθνικής ενεργειακής αειφορίας των Ευρωπαϊκών χωρών και να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για την παρούσα ενεργειακή κατάσταση και τις προοπτικές για το μέλλον .

  Η εθνική ενεργειακή αειφορία, ενώ δεν είναι ορισμένη αυστηρά και με μοναδικό τρόπο, βασίζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες όπως τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, και την ενεργειακή ασφάλεια. Για να ποσοτικοποιήσουμε την εθνική αειφορία γίνεται χρήση του μοντέλου SAFE (Sustainability Assessment by Fuzzy Logic) (Phillis and Andriantiatsaholiniaina, 2001) το οποίο συνδυάζει συγκρίσιμες ποσοτικές αλλά και ποιοτικές πληροφορίες και επί μέρους δείκτες ενεργειακής αειφορίας με χρήση ασαφούς λογικής.

  Το μοντέλο SAFE υιοθετείται σε αυτή την εργασία διότι έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στο παρελθόν για την εκτίμηση της αειφόρου ανάπτυξης χωρών και επιχειρήσεων, και γιατί εμπεριέχει τη χρήση ασαφούς λογικής για τον υπολογισμό της συνολικής αειφορίας και έτσι παρακάμπτει προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλα μοντέλα. Αφενός επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών που δεν είναι αυστηρά συμβατές μεταξύ τους και αφετέρου έχει την ικανότητα να συνδέει μεταβλητές για τις οποίες υπάρχει εξ αρχής ελλιπής πληροφορία. Έτσι, η ασαφής λογική είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να διαχειριστεί την μη γραμμικότητα της έννοιας της αειφορίας.

  Με τη βοήθεια του μοντέλου SAFE θα εξετασθούν οι κύριες διαστάσεις της ενεργειακής αειφορίας, όπως Περιβάλλον, Ανθρώπινο σύστημα-Κοινωνία, Οικονομία, Ενεργειακό σύστημα και Ενεργειακή ασφάλεια (Grigoroudis et al., 2018). Κάθε διάσταση αξιολογείται με βάση επί μέρους συνιστώσες και δείκτες που συνδέονται μεταξύ τους με μία ιεραρχική δομή. Εάν δοθεί η μορφή δέντρου σε αυτή τη δομή, οι δείκτες αποτελούν τα φύλλα, οι συνιστώσες και οι διαστάσεις τα κλαδιά, ενώ ο κορμός περιγράφει τη συνολική αειφορία.

  Δεδομένα για τους δείκτες συλλέγονται από διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως η Eurostat για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η OECD. Επειδή για πολλές χώρες υπάρχει έλλειψη δεδομένων και πολλοί δείκτες δεν είναι διαθέσιμοι, σε αυτή την εργασία εξετάζονται Ευρωπαϊκές χώρες.

  Συγκεκριμένα τα βήματα που ακολουθώνται σε αυτή την εργασία είναι τα εξής:

  • Συλλογή δεικτών από διεθνείς βάσεις δεδομένων.
  • Εκθετική εξομάλυνση (exponential smoothing) χρονοσειρών και μετατροπή αυτών σε μοναδικό αριθμό.
  • Κανονικοποίηση αυτών των αριθμών στο διάστημα [0,1] με γραμμική παρεμβολή.
  • Ασαφής σύνθεση των δεικτών σε συνολικό, βάσει της προαναφερθείσας ιεραρχικής δομής.
  • Υπολογισμός της συνολικής ενεργειακής αειφορίας των Ευρωπαϊκών χωρών.
  • Κατάταξη χωρών με βάση την ενεργειακή αειφορία.
  • Ανάλυση ευαισθησίας για την εύρεση των παραγόντων που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ενεργειακή αειφορία για κάθε χώρα, και επομένως συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωσή της.
  • Διαχρονική εξέλιξη της κατάταξης των χωρών.
  • Διερεύνηση της συσχέτισης της ενεργειακής αειφορίας με βασικούς δείκτες όπως π.χ. το ΑΕΠ κάθε χώρας.

  ………………………………

   

  ​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:             ………10/10/2019………………………………

  Ώρα:                       ………………10:00 πμ………………………

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα:               ………………008………………………

  Κτίριο:    ……………Δ4…………………………

   

   


  Τόπος: Δ4 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ4.008
  Έναρξη: 10/10/2019 10:00
  Λήξη: 10/10/2019 10:37


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012