Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αριθ. 21415/2019 (ΑΔΑ:6ΟΧΘ469Β6Ν-ΑΗΤ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου,κ.ε. 81879

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αριθ. 21415/2019 (ΑΔΑ:6ΟΧΘ469Β6Ν-ΑΗΤ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου,κ.ε. 81879

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-10-2019 15:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21415/01-10-2019 (ΑΔΑ:6ΟΧΘ469Β6Ν-ΑΗΤ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός ατόμου «Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Βιολόγου ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Μηχανική με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών (Τ1ΕΔΚ-02681)», Κ.Ε. 81879 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καλογεράκη Νικόλαο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω278469Β6Ν-ΙΛΔ 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012