Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Πιλάτου Ελένης Παπαβασιλείου Ορέστη - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-11-2019 15:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ονοματεπώνυμο:Ελένη Πιλάτου Παπαβασιλείου Ορέστης-Φώτιος


  Τίτλος:Μετατρέποντας τα όρια σε συνδέσεις: Σημειακές επεμβάσεις αναβίωσης του αστικού κέντρου των Χανίων

  Title:From barriers to connections: Architectural interventions aimed at the revival of the urban center of Chania

  Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, 1.00 μ.μ.
  Σχεδιαστήριο 2ου Έτους

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπλ.Καθ.: Αλέξιος Τζομπανάκης(επιβλέπων)
  Αναπλ.Καθ.: Παναγιώτης Παρθένιος   
  Επικ.καθ:Καθηγητής Σωκράτης Γιαννούδης 


  Περίληψη

  Στον σημερινό αστικό ιστό των Χανίων είναι εμφανείς διακριτές υποενότητες, που μαρτυρούν τις διάφορες φάσεις εξάπλωσης της πόλης, και χωρίζονται από ισχυρά όρια, δυσχεραίνοντας την περιήγηση σε αυτήν. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιδιώκει την σύνδεση των περιοχών της Παλιάς Πόλης και του σύγχρονου κέντρου των Χανίων με τις περιοχές του Κουμ Καπί και της Νέας Χώρας, καθώς και την ανάδειξη των διαφορετικών ιστορικών περιόδων της πόλης που αυτές πρεσβεύουν. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στις δύο τελευταίες περιοχές που εντοπίζονται ανεκμετάλλευτα αστικά κενά και παντελής έλλειψη δημοσίων χώρων, προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την δημιουργία μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικών επεμβάσεων και χώρων συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα, οι επεμβάσεις αυτές ενώνονται με υφιστάμενα αστικά κενά του κέντρου, τα οποία αναζωογονούνται, μέσω μίας πορείας-περιήγησης που συνδέεται με τα πρόσφατα ανασχεδιασμένα παραλιακά μέτωπα του Κουμ Καπί και της Νέας Χώρας, τονώνοντας την σημασία της.


  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 06/11/2019 13:00
  Λήξη: 06/11/2019 14:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012