Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry του Elsevier

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-12-2019 09:09 από Ntaountaki Maria Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: maria<στο>library.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με άλλες ελληνικές, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στις βάσεις Reaxys και Reaxys Medicinal Chemistry. Η δοκιμαστική πρόσβαση θα είναι ενεργή από τις 2 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαίου 2020.

  Το Reaxys παρέχει πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία από ένα ευρύ φάσμα περιοδικών χημείας και χημικών επιστημών, περιλαμβάνει αναγνωρισμένα περιοδικά από αντίστοιχες Ενώσεις (Societies), διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τα γραφεία του Kόσμου, της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ν.
  Κορέας, της Κίνας και της Ταϊβάν. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ουσιών με πληροφορίες διαθεσιμότητας και / ή πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των eMolecules, των εργαστηρίων ACD, της βάσης δεδομένων Sigma-Aldrich και της LabNetwork της WuXi AppTech.

  Tο Reaxys Medicinal Chemistry περιλαμβάνει σχέδια σχέσης δομής-δραστηριότητας (Structure–activity relationship / SAR), δεδομένα από in vivo μελέτες σε ζώα, δεδομένα αποτελεσματικότητας, φαρμακοκινητικής, τοξικότητας και ασφάλειας in vitro, προφίλ μεταβολισμού in vitro.

  Παρέχεται βοήθεια Help in Reaxys, η οποία περιλαμβάνει οδηγούς, βίντεο και webinars.

   

  Από τη Βιβλιοθήκη,

  Μαρία Νταουντάκη


 • Συντάχθηκε 04-12-2019 10:32 από Ntaountaki Maria Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: maria<στο>library.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 04-12-2019 10:33

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Σε συνέχεια της παραπάνω ενημέρωσης μου σχετικά με την έναρξη δωρεάν πρόσβασης στις εν λόγω βάσεις, παρακάτω παρατίθενται  λεπτομέρειες για το πρόγραμμα online σεμιναρίων της Reaxys που έχουν προγραμματιστεί για 4 & 5 Δεκεμβρίου 2019.  Οποιοδήποτε μέλος από το ίδρυμά μας είναι ευπρόσδεκτο να παρακαλουθήσει.

  Θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση της Reaxys και της Reaxys Medicinal Chemistry (RMC) σχετικά με τον τρόπο απόκτησης δεδομένων από: τη βιβλιογραφία, τις ιδιότητες των ενώσεων, τα δεδομένα βιοδραστικότητας και χημικής αντιδραστικότητας (ταχύτερη από οποιαδήποτε άλλη ερευνητική λύση)

  Στόχος αυτής της εκπαίδευσης:   Να ανακαλύψετε τις λειτουργίες και τα περιεχόμενα που διαφοροποιούν την Reaxys και την Reaxys Medicinal Chemistry από άλλα εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι:

  • Επισκόπηση χαρακτηριστικών + ενσωμάτωση Scopus και Reaxys.
  • Πρόσβαση σε εξαγόμενες ιδιότητες, φασματικά και πειραματικά δεδομένα.
  • Σχεδιάγραμμα σύνθεσης.
  • Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων - Reaxys.
  • Βιοδραστικότητα και συνοπτικά δεδομένα μέσω του RMC heatmap για την εξαγωγή δεδομένων.

  Η πρόσβαση στο webinar είναι δυνατή μέσω των συνδέσμων:

  Για 4 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος):                         https://elsevier.zoom.us/j/320923992

  Για 5 Δεκεμβρίου (12.30 – 13.30 Τοπική ώρα Ελλάδος):                         https://elsevier.zoom.us/j/594534040

  Από τη Βιβλιοθήκη,

  Μαρία Νταουντάκη


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012