Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Ειρήνης Τσεκρελή, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2020 11:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 13-01-2020 20:21

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:   ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΚΡΕΛΗ

  Αριθμός Μητρώου:              2017019040

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:            Η συνεισφορά των κατόχων Νόμπελ Οικονομίας στην Οικονομική Επιστήμη

  Τίτλος στα Αγγλικά:            The contribution of the Nobel Laureates to Economic Science

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων:     κ. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

  Πρώτο Μέλος:   κ. Δούμπος Μιχαήλ

  Δεύτερο Μέλος:   κ. Ατσαλάκης Γεώργιος

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           Το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα βραβεία που απονέμει η Σουηδική Ακαδημία σε ετήσια βάση σε οικονομολόγους για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην Οικονομική επιστήμη.  Το αντικείμενο της  διατριβής με την οποία θα ασχοληθώ αποσκοπεί στην εμβάθυνση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού υποβάθρου των κατόχων του βραβείου Νόμπελ καθώς και στο αντικείμενο μελέτης που τους ανέδειξε κατόχους βραβείων.  Η οικονομική επιστήμη οφείλει μεγάλο μέρος της προόδου της στο σύνολο των ενσυνείδητων ενεργειών όπου άτομα ή ομάδες ανθρώπων καταβάλλουν από ενάρξεως του θεσμού, προκειμένου να εξελιχθεί το αντικείμενο μελέτης τους. Εν κατακλείδι οι επιστήμονες που τους απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ κατηγοριοποιούνται βάσει του ερευνητικού τους έργου και εξάγονται συμπεράσματα  από τον διαχωρισμό αυτό.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:    16/01/2020

  Ώρα:                            11:00   

   

  Χώρος Εξέτασης :      Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

  Αίθουσα:                    Δ5.007

  Κτίριο:                        ΜΠΔ

   


   

   

  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 16/01/2020 11:00
  Λήξη: 16/01/2020 11:30

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012