Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση εξέτασης ΜΗΠΕΡ/ΜΠΔ III 

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-01-2020 20:24 από Anne McKay Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mckay<στο>kegep.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΕΠ. Άλλες ιδιότητες: ΕΔΙΠ

  Ανακοίνωση εξέτασης ΜΠΔ III 05/02/2020

  Οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εξέταση στις παρακάτω ομάδες:

  Ομάδα 1

  11:00 - 13:30  ΜΚ - ΑΑ, ΑΒ, ΒΑ, ΒΒ 

  Οι Φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινά με Α - Κ

  Ομάδα 2

  13:30 - 16:00  ΜΚ - ΑΑ, ΑΒ, ΒΑ, ΒΒ

  Οι Φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινά με Λ-Ω

  Ανακοίνωση εξέτασης ΜΗΠΕΡ III 07/02/2020 

  Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εξέταση στις 9:00 π.μ. 

  ΜΚ - ΑΑ, ΑΒ, ΒΑ, ΒΒ

  Σε περίπτωση που οι αίθουσες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους τους φοιτητές, θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία στις 11:30, αλλά όλοι φοιτητές πρέπει να είναι στο Μηχανογραφικό Κέντρο στις 9:00. 

  Υπεύθυνη καθηγήτρια

  Anne McKay


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012