Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου επί της οδού Ι. Σφακιανάκη 36-128 τ.μ.

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-01-2020 16:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΡ. 36 ΕΜΒΑΔΟΥ 128 Τ.Μ.

  (ΑΔΑ: 6ΧΑΓ469Β6Ν-ΘΦΓ)

  1. Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας & του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαχειρίστρια της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΠΤΠ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ), και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτη  μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού (της οριζόντιας ιδιοκτησίας) 128 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποστείλει ταχυδρομικά, σφραγισμένη έγγραφη προσφορά στην διεύθυνση: «ΕΑΔΙΠ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4, ΓΡΑΦΕΙΟ 103, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73103» με αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του φακέλου των ατομικών ή εταιρικών στοιχείων του και την ένδειξη «Για τη μίσθωση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του δεύτερου ορόφου της επί της οδού Ι. Σφακιανάκη αρ. 36 πολυώροφης οικοδομής, εμβαδού 128  τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης».   Η προσφορά, θα πρέπει να φέρει ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο, έως το αργότερο τις 14/02/2020, ημέρα Παρασκευή.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της πρόσκλησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-13:30) στο τηλ. 2821037055 ή στις ιστοσελίδες της ΕΑΔΙΠ και  του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.eadip.tuc.gr και www.tuc.gr) καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@eadip.tuc.gr .

  Χανιά, 20/01/2020,

  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

  Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012