Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση αιτήματος μη αποδοχής σύναψης σύμβασης διδασκαλίας μαθήματος Συστήματα Ελέγχου ΙΙ (ΜΠΔ-15989/2019 πρόσκληση)

Έγκριση αιτήματος μη αποδοχής σύναψης σύμβασης διδασκαλίας μαθήματος Συστήματα Ελέγχου ΙΙ (ΜΠΔ-15989/2019 πρόσκληση)

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-02-2020 14:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Μη αποδοχή θέσης του με αρ. πρωτ. πρότασης 17559/25-07-2019 υποψηφίου, ο οποίος ορίστηκε ως δεύτερος (2ος) στον πίνακα κατάταξης υποψήφιος για την διδασκαλία του μαθήματος Συστήματα Ελέγχου ΙΙ του επιστημονικού πεδίου «Συστήματα Ελέγχου» της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15989/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά την αποδοχή της παραίτησης του με αρ. πρωτ. πρότασης 17233/19-07-2019 αρχικά επιλεγέντος υποψηφίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου 82106 και επιστημονικά υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012