Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίου Δεδελούδη, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-02-2020 14:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:   Γεώργιος Δεδελούδης

  Αριθμός Μητρώου:  2013010007

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:            Η ιδιωτική ετικέτα στις ελληνικές αλυσίδες super market

  Τίτλος στα Αγγλικά:            Private label in the Greek super market chains

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων:     κος Μουστάκης Βασίλειος

  Πρώτο Μέλος:                       κα. Μπακατσάκη Μαρία

  Δεύτερο Μέλος:          κος Σταυρουλάκης Γεώργιος

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

  Στη σημερινή εποχή η ιδιωτική ετικέτα έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στις ζωές και κυρίως στα καλάθια των καταναλωτών. Σχεδόν όλες οι αλυσίδες super market του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, προσφέρουν εναλλακτικές, οικονομικότερες λύσεις στο πρόβλημα των καταναλωτών σχετικά με το πως μπορούν να κάνουν τις αγορές τους με την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής με τη μορφή της ιδιωτικής ετικέτας.  Η συγκεκριμένη εργασία είναι μια ποιοτική έρευνα πάνω στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η καταγραφή της πολιτικής των ελληνικών αλυσίδων super market όσον αφορά στα προϊόντα ιδιωτικές ετικέτας. Για την πολιτική, μελετούνται τα τρία εξής θέματα: τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η επιλογή των προμηθευτών και ο τρόπος αποθεματοποίησής τους από τις αλυσίδες super market.

  Για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης συλλέχθηκαν στοιχεία από 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες super market για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τους, την επιλογή των προμηθευτών και την αποθεματοποίηση τους. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με διευθυντές τοπικών καταστημάτων με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου με ερωτήσεις πάνω στα θέματα που συζητούνται στην παρούσα εργασία. Τo απόρρητο των πληροφοριών κατέστησε τα ονόματα των ερωτηθέντων και των αλυσίδων ανώνυμα. Μέσω των απαντήσεων που προέκυψαν, αναγνωρίστηκε η πολιτική που ακολουθούν τα ελληνικά super market στα προϊόντα αυτά.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

  Private label has today penetrated deeply into the lives and most importantly the shopping habits of the consumers. Almost all the super market chains, not only abroad, but also Greece’s, offer alternative and affordable solutions to the main problem the consumer face which is, how they can do shopping based on the best quality – price relationship. The current diploma thesis is a qualitative survey on the private label products in Greece. Its goal is to record the policy of the Greek super markets chains on the private label products. For this policy, three topics are studied, the private label products, the supplier selection process and the inventory management of the super market chains.

  For this study, information on the private label products, supplier selection process and inventory management was collected from three major Greek super market chains. This information was collected through personal interviews with local branch managers with the use of a questionnaire on the three topics that are discussed in this diploma thesis. The identities of the people that were questioned as well as the super market chains they represented are private. Through their answers, a consensus was made about the Greek super markets’ policy on the private label products.  

   

  ​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:             Τετάρτη, 19/02/2020

  Ώρα:                       10:00 π.μ.

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα:               Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

  Κτίριο:    Δ5 014

   

   


  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.014
  Έναρξη: 19/02/2020 10:00
  Λήξη: 19/02/2020 10:30


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012