Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε έρευνα με Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε έρευνα με Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-05-2020 10:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency,  ESA) για πάνω από 15 έτη σε αντικείμενα βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις της ESA για την βαθμονόμηση αλτιμετρικών δορυφόρων (Permanent Facility for Altimetry Calibration) ιδρύθηκαν και λειτουργούν αδιαλείπτως στην Δυτική Κρήτη και Γαύδο και αποσκοπούν σε υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δορυφορικών προγραμμάτων αλτιμετρίας ανά τον κόσμο (ESA, NASA, CNES (Γαλλία), ISRO( Ινδία), NSOAS (Κίνα).

  Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στα παραπάνω αντικείμενα και:

  1.       Διαθέτουν Πτυχίο Μάστερ ή Διδακτορικό Δίπλωμα,

  2.       Έχουν επιστημονική κατάρτιση και γνώσεις σε βάθος σε όλα ή σε κάποια από τα αντικείμενα: Επιστήμη του Μηχανικού (Engineering), Φυσική, Μαθηματικά, Στατιστική, Δορυφόροι, Τροχιές, Συστήματα Αναφοράς Συντεταγμένων και Απόλυτου Χρόνου, Τηλεπισκόπηση, Επεξεργασία Σήματος, Ανάλυση Fourier, Hardware, Ηλεκτρονική, Μικροκύματα, Radar (13GHz-36 GHz), Μεταβολή της Στάθμης της Θάλασσας, Γεωδαισία, Ωκεανογραφία, αλλά και συναφή επιστημονικά αντικείμενα.

  3.       Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. MATLAB, R, Python, C, κ.ά.) για προγραμματισμό σε σύνθετα προβλήματα επεξεργασίας χρονοσειρών δεδομένων ή/και δεδομένων δορυφορικών παρατηρήσεων, κλπ.,

  4.       Μπορούν τεκμηριωμένα να συγγράψουν τεχνικά κείμενα και επιστημονικά άρθρα στα Αγγλικά.

  5.       Ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε εργασίες πεδίου, και να επεξεργαστούν παρατηρήσεις από πρωτότυπα επιστημονικά όργανα, όπως μικροκυματικά ραδιόμετρα για τον προσδιορισμό καθυστερήσεων σήματος στην τροπόσφαιρα, μικροκυματικούς αναμεταδότες για βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας, αλλά και μετρήσεις από δορυφορικούς εντοπισμούς (GPS, GLONASS, Galileo, κά.), παλιρροιογράφους, μετεωρολογικούς σταθμούς, κλπ.,

  6.       Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι 15 Ιουνίου 2020, στον Καθηγητή Στέλιο Π. Μερτίκα, Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής, Πολυτεχνείο Κρήτης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mertikas@mred.tuc.gr


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012