Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Μετακινούμαστε στην πόλη- έρευνα για την επίδραση του COVID-19 σε Χανιά και Ρέθυμνο

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-06-2020 19:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η γνώμη σας μετράει!

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει καλύτερα.

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUFJ6oHbApiqrM8K7y6VhTPxlldx1jGO6MX9cc7F24S7z1tg/viewform

  Η έρευνα απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στους κατοίκους των δήμων Ρεθύμνης και Χανίων και αποσκοπεί στη μελέτη των μέσων μετακίνησης που επιλέγουν οι πολίτες και τις τάσεις αναφορικά με τη συμ-μεταφορά (συνεπιβατισμός, λεωφορεία, ταξί) ως εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Διενεργείται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 CIVITAS DESTINATIONS.

  Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τη συνέχεια και την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας να καταγραφούν, με όσο πιο ακριβή τρόπο γίνεται, οι αλλαγές που έγιναν στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων στους Δήμους Ρεθύμνης ή Χανίων εξαιτίας του
  COVID-19.

  Στόχος της έρευνας αυτής είναι να μελετηθεί η τρέχουσα συγκυρία, ώστε την επόμενη μέρα να διαμορφωθούν προτάσεις που θα συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό ρεαλιστικών πολιτικών και συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας.

  Εάν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
  email: destinations.tuc2@gmail.com.

  Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθούν, επεξεργαστούν ή αποθηκευτούν προσωπικά σας στοιχεία. Δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει, εκτός από στοιχεία που πιθανά θα θέσετε εσείς στη διάθεσή μας στις ανοικτές ερωτήσεις που αφορούν σχόλια και προτάσεις σας. Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων για καθαρά ερευνητικούς στόχους, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (
  GDPR).

  Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 5-6 λεπτά. Για τη συμμετοχή σας πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (ΝΕΧΤ), δίνοντας έτσι τη συγκατάθεση σας για την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων σας.


  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012