Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-06-2020 09:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  07.07.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012