Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης (εγγύηση) διακομιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης (εγγύηση) διακομιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-06-2020 14:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης (εγγύηση) διακομιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  10.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης


 • Συντάχθηκε 30-06-2020 08:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 30-06-2020 08:29

  Επισυνάπτουμε τους Πίνακες Συμμόρφωσης σε μορφή .doc της παραπάνω Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012