Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πατεράκη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-07-2020 12:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/07/2020 12:30
  Λήξη: 15/07/2020 13:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

  θέμα
  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Ενεργειακή Ανάλυση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
  Design and Development of an Internet-based Tool for Energy Analysis of Building’s Power Systems

  Εξεταστική Επιτροπή
  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (επιβλέπων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (ΜΗΠΕΡ)

  Περίληψη
  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα σε σχέση με τα επίπεδα της κατανάλωσης των τομέων των μεταφορών και της βιομηχανίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πληθυσμιακή αύξηση και στην αυξανόμενη ανάγκη για κτιριακές υπηρεσίες.
  Η παρακολούθηση της κατανάλωσης δεν απευθύνεται μόνο στους χειριστές δικτύου και τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στους καταναλωτές, καθώς η λεπτομερής πληροφόρηση για την κατανάλωση προσδίδει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διαχειριστεί τους πόρους του και να μεταβάλει τη συμπεριφορά του, με απώτερο στόχο την ελάττωση του ενεργειακού του αποτυπώματος, επιτυγχάνοντας, έτσι, τη μείωση του μηνιαίου λογαριασμού κατανάλωσης.
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με σκοπό την συνεχή ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.

  Abstract
  In recent years, an increase in the energy consumption of the building sector has been noticed, in relation to the consumption levels of the transport and industry sectors. This is mainly due to population growth and the ascending need for building services.
  Consumption monitoring is aimed, not only at network operators and power companies, but also at consumers, as detailed information on consumption enables the consumer to manage his resources and change his behavior, with ultimate goal the decrease of his energy footprint, thus achieving a reduction in the monthly consumption bill.
  The scope of this thesis is to develop an online tool for energy analysis of buildings in order to keep the user informed about his energy consumption.

  Meeting ID: 963 7850 9642
  Password: 546811 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012