Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και διακομιστών (εσωτερικοί δίσκοι, κάρτες δικτύου, μνήμες)

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-07-2020 08:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και διακομιστών, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  28.08.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Γιώτα Τσιτωνάκη


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012