Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση εσοχών τοίχου και κουφωμάτων στο φουαγιέ της Πρυτανείας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση εσοχών τοίχου και κουφωμάτων στο φουαγιέ της Πρυτανείας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-08-2020 14:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση εσοχών τοίχου και κουφωμάτων στο φουαγιέ της Πρυτανείας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  02.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012