Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-08-2020 11:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 7.9.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παίζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012