Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-08-2020 14:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 8.9.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παίζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012