Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ρενιέρη Αιμιλίας, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2020 15:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 18/09/2020 10:00
  Λήξη: 18/09/2020 10:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Ρενιέρη Αιμιλία

  Αριθμός Μητρώου: 2014010131

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων στην παραγωγή κρητικού ελαιολάδου

  Τίτλος στα Αγγλικά : Application of flexible manufacturing methods in cretan olive oil production

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Καθ. Μουστάκης Βασίλειος

  Πρώτο Μέλος: Καθ. Σταυρουλάκης Γεώργιος

  Δεύτερο Μέλος: Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της παραγωγικής ευελιξίας με πρακτική εφαρμογή στη βιομηχανία του κρητικού ελαιόλαδου. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε συνδυασμό με τη μικρή διάρκεια ζωής των προϊόντων έχουν καταστήσει την ευελιξία κατά την παραγωγή απαραίτητο στοιχείο για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η μελέτη λοιπόν αυτής της νέας προσέγγισης στη βιομηχανική παραγωγή θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα των τροφίμων και συγκεκριμένα με ένα από τα σπουδαιότερα κρητικά προϊόντα, το ελαιόλαδο. Μέρη της διπλωματικής εργασίας αποτελούν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο και οι αναφορές για τη βιομηχανική ευελιξία σε διάφορες περιπτώσεις όσο και μία ποσοτική προσέγγιση που στόχο έχει την πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε επιχείρηση που ασχολείται με τις εξαγωγές ελαιόλαδου. Η μελέτη περιέχει δείκτες υπολογισμού της ευελιξίας που προέκυψαν μετά από συλλογή δεδομένων από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι δείκτες αυτοί καθορίζουν πόσο ευέλικτη είναι μέχρι στιγμής η παραγωγική διαδικασία ως προς την ποικιλία προϊόντων, τον προγραμματισμό της παραγωγής, το ανθρώπινο δυναμικό. Κατά το τελευταίο μέρος γίνονται προτάσεις για το πώς και πόσο μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά τη διαχείριση μιας νέας επένδυσης με αυξημένες απαιτήσεις.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 18/09/2020

  Ώρα: 10:00 

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/R4O0XYHM … • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012