Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πεχαμέτρων για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πεχαμέτρων για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-09-2020 15:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια δύο (2) πεχαμέτρων, για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 29.9.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παίζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012