Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ηλία Γκίκα , Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-09-2020 10:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 28/09/2020 11:00
  Λήξη: 28/09/2020 11:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο:            Ηλίας Γκίκας

  Αριθμός Μητρώου:        2016019035

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά:   

  Μελέτη Εφοδιαστικής Λειτουργίας σε Φαρμακοβιομηχανίες: Προοπτικές και Προκλήσεις στην εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής.

  Τίτλος στα Αγγλικά:      

  Pharmaceutical Supply Chain: prospects and challenges in the era of personalized medicine.

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων:                ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Πρώτο Μέλος:           ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Δεύτερο Μέλος:         ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

  Ο χώρος της υγείας, σε εθνικό επίπεδο, διαθέτει μια συγκεκριμένη δομή και οργάνωση, έτσι ώστε να  συντονίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες. Οι φαρμακοβιομηχανίες, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγή όσο και στην διάθεση αποτελεσματικών και χωρίς παρενέργειες φαρμάκων. Για να επιτύχουν τους στόχους τους επενδύουν στην ιατρική έρευνα υψηλής στάθμης και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Κρίνεται δε αναγκαία, η γρήγορη προσαρμογή και ενσωμάτωση της νέας γνώσης και των νέων θεραπευτικών μεθόδων για να παραμείνουν οι φαρμακοβιομηχανίες ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς που μπορούν να προσαρμόσουν και να συντονίσουν τις προμήθειες, την παραγωγή, την αποθήκευση, την μεταφορά και τις πωλήσεις νέων φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψιν τις εκάστοτε ανάγκες του συστήματος υγείας.  Για παράδειγμα, αποτελέσματα από κλινικές έρευνες σε ογκολογικές και νευρολογικές παθήσεις, έχουν αναδείξει νέες θεραπευτικές μεθόδους και πρακτικές που απομακρύνονται από την λογική «ένα φάρμακο για πολλούς». Εν αντιθέσει, προωθείται ένα νέο μοντέλο θεραπείας γνωστό ως «εξατομικευμένη ιατρική», που εστιάζει στο γενετικό υπόβαθρο του ασθενή για την επιλογή του κατάλληλου φαρμάκου. Η εξατομικευμένη ιατρική ή ιατρική ακριβείας στοχεύει μεταξύ άλλων, την έγκαιρη διάγνωση και την στοχευμένη θεραπεία που με την σειρά τους περιορίζουν την κατάχρηση φαρμάκων καθώς και την καταπόνηση των ασθενών. Εξαιτίας του χρόνου παράδοσης και της ευαισθησίας των φαρμακευτικών προϊόντων, συχνά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς και διατήρησης τους. Επομένως, η προσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας των φαρμακοβιομηχανιών είναι αναγκαία για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στον χώρο της υγείας, την εποχή της στοχευμένης και εξατομικευμένης θεραπείας.

   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, εστιάζοντας στις φαρμακοβιομηχανίες. Οι περιπτώσεις τριών ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, της GENESIS Pharm, της FAMAR και της PHARMATHEN μελετώνται ως προς τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρώτες τέσσερις μονάδες εξατομικευμένης ιατρικής στην Ελλάδα, γίνεται μια αναφορά στις προοπτικές που δημιουργούνται καθώς και στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εφοδιαστική αλυσίδα των φαρμακοβιομηχανιών στην προσπάθεια της να προλάβει τις εξελίξεις.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

  The Greek national health system possesses a unique structure and organization, designated to coordinate patients’ therapies with drug subscription. As part of the health care system, pharmaceutical companies play an immense role in the production and supply of efficient and without side effects medicines. To meet their initial goals, most pharmaceutical companies invest in medical research and unique biomedical technologies. It is becoming apparent that newly acquired therapeutic technologies as well as practices are indispensable for high financial performance of pharmaceutical companies. Towards this direction, supply chain management represents an important approach for coordinating sourcing and production with logistics of newly developed drugs on demand of healthcare needs. For instance, emerging findings from clinical research on neurodegenerative disorders and cancer, propose a new patient treatment-model which debates the model of ‘one drug for every patient’ still being applied to date. Particularly, through precision or personalized medicine, proper medication strategies are decided based on individual patient genetic background.  Among others, personalized medicine aims to early diagnosis and targeted therapies which in turn curtail medicine abuse. Due to drug sensitivity in supply chain practices, development and logistics should be coordinated to meet hospitals’ and patients’ demands. The last requires reconciliation of traditional to contemporary requirements of pharmaceutical supply chain in the new era of personalized medicine.

              Here, we review supply chain practices of Greek pharmaceutical companies. In this context, Genesis Pharm, FAMAR and PHARMATHEN supply chain approaches are described. Taking under consideration the recently formed centers of personalized medicine in Greece, prospects and challenges of supply chain management in this new era are examined.

  ​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:             28/09/2020

  Ώρα:                       11:00

   

  ​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα:  https://join.skype.com/mgTyb4Q0KorY

   

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012