Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στάνταρ προφίλ αλουμινίου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-09-2020 13:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια στάνταρ προφίλ αλουμινίου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 05.10.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012