Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσπιση Πρωτοκόλλου διαχείρισης περιστατικού COVID-19 και ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής- απόφαση 45ου Πρυτανικού Συμβουλίου

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-10-2020 13:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Συνημμένα η απόφαση της 45ης/12.10.2020 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου,

  για την Θέσπιση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Περιστατικού COVID-19 και τον ορισμό Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

   

  Από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012