Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση ανελκυστήρων και UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 26-11-2020 11:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την συντήρηση ανελκυστήρων και UPS για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 04.12.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012