Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απασχόληση 13 Προπτυχιακών Φοιτητών για το Έτος 2021 σε Διευθύνσεις του Ιδρύματος

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-01-2021 14:52 από Lagoudakis Michail Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: lagoudakis<στο>ece.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 05-01-2021 23:34

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και αφορά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση σε υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά το ημερολογιακό έτος 2021 (έως 31.12.2021) στο πλαίσιο του έργου ΕΛΚΕ 81824 "Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2021)". Οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα απασχοληθούν θα πρέπει να βρίσκονται εντός του διαστήματος παροχών φοιτητικής μέριμνας (ν+2) καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησης, δηλαδή αυτή τη στιγμή να βρίσκονται το πολύ στο 6ο έτος φοίτησης.

  Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις ανακοινώσεις με τις σχετικές πληροφορίες ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων. Διατίθενται συνολικά 13 θέσεις ως εξής:

  • Τέσσερις (4) θέσεις στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ)
  • Πέντε (5) θέσεις στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ)
  • Τέσσερις (4) θέσεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ)
    

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα που αναφέρεται εντός των ανακοινώσεων, η οποία είναι κοινή για όλες τις θέσεις (εκεί επιλέγετε εσείς τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρεστε).

   

  Μ. Λαγουδάκης
  Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012