Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Επιβεβαίωση συμμετοχής ΜΗΠΕΡ στην εξέταση "Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών", 22/01/21

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2021 10:58 από Botzolaki Georgia Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΠΕΡ

  Σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντα καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη, πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 19/01/2021 όσοι φοιτητές ΜΗΠΕΡ θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως προφορική εξέταση του μαθήματος «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών» που θα διεξαχθεί στις 22/01/2021. Η επιβεβαίωση συμμετοχής σας είναι απαραίτητη προκειμένου να οργανωθεί η εύρυθμη διεξαγωγή της εξέτασης και θα πραγματοποιηθεί στέλνοντας email στις εξής δύο διευθύνσεις:

  nvakakis@isc.tuc.gr

  gmpotzolaki@isc.tuc.gr


  Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι απαραίτητο να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο.

  Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση με περαιτέρω οδηγίες.


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012