Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τριάντα (30) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2021 14:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την Ετήσια συντήρηση τριάντα (30) ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  21.01.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Γιώτα Τσιτωνάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012