Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Γραφείο, Καρέκλα Γραφείου, Βιβλιοθήκη

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-04-2021 17:08 από Soukos Vasileios Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: vsoukos<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: προπτυχιακός ΜΠΔ.

  Βιβλιοθήκη 40€

  Καρέκλα γραφείου 30€

  Γραφείο 20€


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012