Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονική περίοδο δύο (2) ετών

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-04-2021 11:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την συντήρηση του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  19.04.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012