Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διακομιστή φιλοξενίας εικονικών μηχανών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-06-2021 13:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 02-06-2021 14:00

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια διακομιστή φιλοξενίας εικονικών μηχανών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τη  09.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012