Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή κοσμήτορα στην Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-06-2021 17:10 από Christopoulos Dionysios Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: dchristopoulos<στο>ece.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Στις εκλογές που διεξήχθηκαν σήμερα 10/6/2021 στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών συμμετείχαν 24 από τα 26 μέλη ΔΕΠ που είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο. Μοναδικός υποψήφιος για την θέση του Κοσμήτορα ήταν ο καθηγητής κ. Γεώργιος Καρυστινός.

  Μετά την καταμέτρηση των ψήφων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

  Γεώργιος Καρυστινός: 21 ψήφοι

  Λευκά: 3 ψήφοι

  Με βάση τα αποτελέσματα, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ αναδεικνύεται ο Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τρίτο των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  Δ. Χριστόπουλος


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012