Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή Κοσμήτορα στην Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-06-2021 08:14 από Marentaki Irini Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: irini<στο>dpem.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: υπάλληλος ΜΗΧΟΠ

  Οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΧΟΠ πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 10/6/2021. Μοναδικός υποψήφιος ήταν ο Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης.

  Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι:

  Εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο: 17

  Μιχάηλ Γαλετάκης: 13

  Λευκά: 4

  Με βάση τα αποτελέσματα, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ αναδεικνύεται ο Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης, ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τρίτο των έγκυρων ψήφων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  Από την Γραμματεία της Σχολής ΜΗΧΟΠ

  Ειρήνη Μαρεντάκη


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012