Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό προστασίας σταθμών εργασίας και διακομιστών από ιούς, malware και επιθέσεις ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Πολυτ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό προστασίας σταθμών εργασίας και διακομιστών από ιούς, malware και επιθέσεις ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Πολυτ

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-06-2021 11:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό προστασίας σταθμών εργασίας και διακομιστών από ιούς, malware και επιθέσεις ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τη  23.06.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012