Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης κλειστού τύπου 5 σταδίων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82012.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-06-2021 14:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου (SMARTGREEN) Κωδικός πράξης: ΚΡΗΡ1-0028613, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Σπυρίδων Παπαευθυμίου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82012, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός συστήματος φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης κλειστού τύπου 5 σταδίων, με ενσωματωμένο πιεστικό μηχάνημα και ένδειξη καλής λειτουργίας. Περιλαμβάνει και επιπλέον Σετ φίλτρων,  σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: 28/06/2021         


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012