Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) Φιάλης συνθετικού αέρα άνευ υδρογονανθράκων ΚΕ ΕΛΚΕ 81958.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-06-2021 13:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός της δυνατότητας αυτό-εξυγίανσης της Ανατολικής Μεσογείου από διαρροές πετρελαίου σε μεγάλα βάθη», με επιστημονικά υπεύθυνο την Μεταδιδάκτορα κα Γοντικάκη Ευαγγελία και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81958, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μίας (1) Φιάλης συνθετικού αέρα άνευ υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012