Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) στήλης αναλυτή TOC για την αφαίρεση ιόντων χλωρίου από δείγματα θαλασσινού νερού (halogen scrubber) ΚΕ ΕΛΚΕ 81958.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) στήλης αναλυτή TOC για την αφαίρεση ιόντων χλωρίου από δείγματα θαλασσινού νερού (halogen scrubber) ΚΕ ΕΛΚΕ 81958.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-06-2021 14:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός της δυνατότητας αυτό-εξυγίανσης της Ανατολικής Μεσογείου από διαρροές πετρελαίου σε μεγάλα βάθη», με επιστημονικά υπεύθυνο την Μεταδιδάκτορα κα Γοντικάκη Ευαγγελία και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81958, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μίας (1) στήλης αναλυτή TOC για την αφαίρεση ιόντων χλωρίου από δείγματα θαλασσινού νερού (halogen scrubber) της εταιρείας Shimatzu, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021         


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012