Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 27601.

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-06-2021 13:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μανούτσογλου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 27601, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021               


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012