Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλακετών με ολοκληρωμένα κυκλώματα αναδιατασσόμενης λογικής FPGA και τα περιφερειακά τους Κ.Ε ΕΛΚΕ 81561.

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-06-2021 10:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CMBR - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων", Υποέργο (5) «Πολυτεχνείο Κρήτης - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Απόστολο Δόλλα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81561, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλακετών με ολοκληρωμένα κυκλώματα αναδιατασσόμενης λογικής FPGA και τα περιφερειακά τους, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες. 


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 01-07-2021 08:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Kountouraki Maria έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CMBR - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων", Υποέργο (5) «Πολυτεχνείο Κρήτης - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Απόστολο Δόλλα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81561, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλακετών με ολοκληρωμένα κυκλώματα αναδιατασσόμενης λογικής FPGA και τα περιφερειακά τους, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες. 

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012