Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υποβολή αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον οργανισμό European Patent Organisation Κ.Ε ΕΛΚΕ 81880.

  • 1
  • Συντάχθηκε 01-07-2021 08:18 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 01-07-2021 08:20

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485) - SmartPV, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Ευτύχιο Κουτρούλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81880, προτίθεται να προβεί σε υποβολή αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον οργανισμό European Patent Organisation / European Patent Office, σύμφωνα με την περιγραφή στο παράρτημα της παρούσας. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012