Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μιας εξωτερικής φορητής μπαταρίας φόρτισης και καλωδίου αυτής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236.

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-07-2021 10:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες  για publication fees, conference fees, μελέτες πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΠΕΡ, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82236, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας εξωτερικής φορητής μπαταρίας φόρτισης και καλωδίου αυτής, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες  στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες. 

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012