Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού-αναλωσίμων Κ.Ε.81455

  • 1
  • Συντάχθηκε 05-07-2021 14:22 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσουρβελούδη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81455, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια λοιπού εξοπλισμού - αναλωσίμων, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα του συνημμένου αρχείου τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012